I Elevforlaget kan elevene lage en tekstsamling i klassen og gi den ut som ebok. Uansett fag og teksttype. Klikk på en av uglene for å komme i gang, eller les mer lenger ned.


Redaktøreksamen

Når du skal publisere på nett (eller papirbok), gjelder andre regler enn i klasserommet. Alle som skal publisere bok med Elevforlaget, må ta redaktøreksamen. For å bestå den, må du beherske temaene opphavsrett, personvern og kildekritikk. Du møter på disse temaene underveis i arbeidet, og i arbeidsoppdrag 5 skal du opp til eksamen.

Foto øverst: John Petter Reinertsen