Fagressurser

Her finner du forslag til hvordan du kan lage undervisningsopplegg med utgangspunkt i ditt fag. Husk at du også har muligheten for å jobbe tverrfaglig!


Andre ressurser

Skriving

I tillegg til våre egne ressurser, kan du finne mye bra stoff om skriving på Utdanningsdirektoratets nettsider, og hos Skrivesenteret.

Digitale ferdigheter

De digitale ferdighetene beskrives i IKT-senterets IKT-plan. Et av målene etter 10. trinn er at elevene «skal kunne produsere og redigere sammensatte tekster med mottakerbevissthet» 

Opphavsrett, presonvern og kildekritikk

IKT-senteret har også laget en side som heter delrett.no, sammen med Norgesuniversitetet. Der finner du stoff om temaer som opphavsrett, personvern og kildekritikk.