Her kan klassen lage en bok av skolearbeidet og gi den ut for ekte lesere i Elevforlagets bokhylle. Hvert av de fem arbeidsoppdragene består av en kort tekst og konkrete oppgaver som må løses for å komme et skritt nærmere en ferdig bok.


Når dere skal jobbe med publisering, er de tre temaene som står nedenfor særlig viktige. Disse sidene møter du også på inne i teksten.


Noen av oppdragene krever at du logger inn i arbeidsplattformen. Du finner innloggingsknappen i menyen øverst. Nederst til høyre vil du alltid finne elevugla, som tar deg tilbake til denne siden.