«Søtt og farlig» er årets elevbok

Førsteklassingene ved Røyken videregående har skrevet en bok med fagtekster om et dagsaktuelt tema. – Et gjennomsolid prosjekt, sier juryen.

 Forsidefoto: Pexels / CC0

Forsidefoto: Pexels / CC0

Alle som har publisert ebøker i Elevforlagets bokhylle i løpet av skoleåret, har deltatt i konkurransen om å bli Årets elevbok, og nå har juryen talt. Vinnerboka, som er skrevet av elever i Vg1 ST ved Røyken videregående, heter «Søtt og farlig», og er en samling fagtekster i et tverrfaglig prosjekt mellom naturfag og norsk.

Premien for å vinne konkurransen er å få eboka redaksjonelt bearbeidet og trykket opp som papirbok i 100 eksemplarer.

Juryens begrunnelse

Juryen mener at vinnerboka stikker seg ut fordi den er mer gjennomarbeidet enn de andre prosjektene. I tillegg har førsteklassingene ved Røyken vgs gjort en god jobb med kildehenvisninger og viser høy bevissthet om opphavsrett og kildekritikk, noe juryen også har lagt vekt på. I juryens uttalelse heter det også:

Å utgi bøker handler ikke bare om å skrive gode ideer og kreative tekster. Bokutgivelse handler like mye om redigering. Kutt, omskrivninger og atter omskrivninger. Tekstene i «Søtt og farlig» framstår som gjennomarbeidet og godt redigert og gir derfor et veldig godt helhetsinntrykk. 

– Her har vi et gjennomsolid prosjekt, mener jurymedlem Jørgen Moltubak.

– Utrolig moro

– Dette var utrolig moro for elevene som har jobbet knallhardt med dette tverrfaglige prosjektet. Vi synes det er ekstra morsomt at kilder blir nevnt som grunnlag for premieringen, fordi det har vært hovedfokus på kildebruk. I en verden av fake news og økt tilfang av informasjon, ser vi at jobbingen med Elevforlaget har gitt elevene større forutsetninger for å skille fleip fra fakta. Nå ser vi fram til å jobbe videre med boka og til slutt få lov å holde den boken i hånda, sier skolebibliotekar Rigmor Plikk ved Røyken vgs.

Skolebibliotekaren har hatt en sentral rolle som initiativtaker og koordinator i prosjektet, der utvalgte elever fra hele førsteklasse har blitt samlet til antologien.

Vi vil senere komme med en større sak om vinnerprosjektet på Røyken vgs.

 Juryen, fra venstre: Anne Cathrine Gotaas, Jørgen Moltubak og Steffen RM Sørum. Foto: Kjetil Nordengen

Juryen, fra venstre: Anne Cathrine Gotaas, Jørgen Moltubak og Steffen RM Sørum. Foto: Kjetil Nordengen

Mange gode prosjekter

Juryen var for øvrig enige om at det var mange gode kandidater blant de innleverte bidragene.

– Ikke minst vitner mange av prosjektene om stor kreativitet og skriveglede, sier jurymedlem Steffen RM Sørum.

I tillegg til vinneren fra Røyken, er to andre bokprosjekter trukket fram gjennom hederlig omtale: Klasse 9C fra Kristelig Gymnasium og tre klasser på åttende trinn fra Nordre Modum ungdomsskole.

Du kan lese hele juryens begrunnelse her.

Om Elevforlaget og Årets elevbok

Elevforlaget er et prosjekt som er initiert av Forleggerforeningen i samarbeid med undervisningsforlagene, og har som mål å spre kunnskap om bokproduksjon og om opphavsrett og riktig kildebruk. Elevforlaget er støttet av Kopinor, og drives i dag av TV2 Skole.

Det er i år første gang konkurransen arrangeres, men den vil bli en årlig tradisjon.

Juryen har bestått av:

  • Steffen RM Sørum er forlagsredaktør hos Cappelen Damm og forfatter. Siste bok «Skriv genialt» sammen med Eldrid Johansen, som de også ble Bragenominert og fikk Kulturdepartementets fagbokpris for.
  • Jørgen Moltubak er lærer, forlagskonsulent og forfatter. Han har skrevet bøker om blant annet undervisning og formidling. Siste bok heter «Fortellemagi: Kunsten å bruke fortellinger i formidling».
  • Anne Cathrine Gotaas er redaksjonssjef TV2 Skole, forfatter, foredragsholder og tidligere lærer ved Sandvika og Eikeli videregående skoler.

Årets elevbok - juryens uttalelse

Her er juryens uttalelse i forbindelse med kåringen av Årets elevbok 2016/17. I tillegg til vinneren, trekker juryen fram to prosjekter som får skryt for fine bokprosjekter.

Ved å klikke på forsidene kommer du til boka i Elevforlagets bokhylle.

Vinner: «Søtt og farlig» av VG1ST ved Røyken VGS

 Foto: Pexels / CC0

Foto: Pexels / CC0

Boken er produktet av et større tverrfaglig arbeid i naturfag og norsk der elevene har skrevet fagtekster om blant annet kosthold, livsstilssykdommer, sukker og tilsetningsstoffer.

Her har vi et gjennomsolid prosjekt. Temavalget er aktuelt, og tekstene oppfattes som relevante og viktige for mange lesere i vår egen tid. Det dreier som om fagtekster om sukker, et tema som det er mye debatt rundt for tiden. Når man snakker om at halve den norske befolkningen er overvektig, skjønner vi også aktualiteten av stoffet elevene skriver om.

Å utgi bøker handler ikke bare om å skrive gode ideer og kreative tekster. Bokutgivelse handler like mye om redigering. Kutt, omskrivninger og atter omskrivninger. Tekstene i «Søtt og farlig» framstår som gjennomarbeidet og godt redigert og gir derfor et veldig godt helhetsinntrykk. Prosjektet har også hatt et uttalt fokus på arbeidet med å lage korrekte kildehenvisninger og krediterer og benytter seg av lovlig bildemateriale, noe som er gjort på forbilledlig vis i denne tekstsamlingen.  I dag er det mange som slurver med de to sistnevnte punktene, og det skal førsteklassingene ved Røyken vgs. ha honnør for.


Hederlig omtale: «Ord for ord» av 9C ved Kristelig gymnasium i Oslo

 Foto: William Morris

Foto: William Morris

Denne boken er et resultat av et skrivearbeid som har pågått gjennom hele skoleåret. Elevene har skrevet hver uke, og noe av denne produksjonen har blitt plukket ut som bidrag til klassens bok.

Tekstene spenner over et stort spekter av sjangere og tematikk, men har til felles at de vitner om både vilje og evne til å jobbe grundig med språk og innhold og til å formidle et stoff til leseren. Dette har blitt en bok som mange vil ha glede av å lese


Hederlig omtale: «Verdensrommet» av 8. klasse ved Nordre Modum ungdomsskole

 Forsdiedesign: Marthe Sarine Hjort Lien

Forsdiedesign: Marthe Sarine Hjort Lien

 Forsidedesign: Sanna Skarstad

Forsidedesign: Sanna Skarstad

 Forsidedesign: Anne Karen Falang og Silje Johansen

Forsidedesign: Anne Karen Falang og Silje Johansen

Verdensrommet slutter aldri å fascinere. Gjennom sakprosatekster trekker åttendeklassingene fra Nordre Modum oss inn i mysteriene på himmelen som har oppslukt menneskene siden vi skrittet ut av hulene. Prosjektet fortjener skryt fordi de har løst dette med å både benytte seg av fagtekster, egenproduserte illustrasjoner og skjønnlitterære tekster og klarer å få det til å føles som en helhet.  Fascinasjon og inspirasjon smitter! Vi syns at dette var et sjarmerende og spennende prosjekt. Juryen har valg å se alle tre bøkene som en produksjon.


Om juryen

Steffen RM Sørum er forlagsredaktør hos Cappelen Damm og forfatter. Siste bok «Skriv genialt» sammen med Eldrid Johansen, som de også ble Bragenominert og fikk Kulturdepartementets fagbokpris for.

Jørgen Moltubak er lærer, forlagskonsulent og forfatter. Han har skrevet bøker om blant annet undervisning og formidling (Gyldendal akademisk).

Anne Cathrine Gotaas er redaksjonssjef for TV2 Skole, forfatter, foredragsholder og tidligere lærer ved Sandvika og Eikeli videregående skoler.

 

Foto øverst: Kjetil Nordengen

Stemmer fra Rælingen

I vår gjennomførte to lærere ved Rælingen videregående et pilotprosjekt med Elevforlaget som endte i bokutgivelelsen Stemmer fra litteraturen, slippfest med bokbad og besøk fra lokalavisa. Her kan du lese litt om deres erfaringer fra prosjektet.

Intervju med Camilla Skorge og Anne T. Solbakken, Rælingen videregående skole. 

Hvorfor ville dere lage bok med Elevforlaget?

 Camilla Skorge (i midten) er adjunkt med opprykk og underviser i norsk, historie og samfunnsfag. Anne T. Solbakken (t.h) er lektor med opprykk og underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og psykologi. Her avbildet sammen med Elevforlagets utsendte. Foto:  Hanne Angell.

Camilla Skorge (i midten) er adjunkt med opprykk og underviser i norsk, historie og samfunnsfag. Anne T. Solbakken (t.h) er lektor med opprykk og underviser i norsk, samfunnsfag, sosiologi og psykologi. Her avbildet sammen med Elevforlagets utsendte. Foto: Hanne Angell.

– Elevforlaget og bokutgivelse ga oss en ypperlig anledning til å få elevene motivert for fordypningsoppgava mot slutten av et hardt og innholdsrikt påbygg-år i norsk. Gjennom denne måten å jobbe på, tenkte vi at elevene ville få oppleve gleden og utfordringene ved et tett samarbeid og samskriving på tvers av hele klassa, at de ville få konkret erfaring med kildebruk, kildeføring og opphavsrett, at de ville måtte reflektere rundt at flere modaliteter kommuniserer i en tekst og at de ville yte ekstra på grunn av at tekstene deres, kanskje for første gang, får autentiske lesere utenfor klasserommet. I tillegg var det grunnleggende viktig for oss at det å gi ut bok var noe de kunne klare og ville mestre, uansett nivå og skriveferdigheter, det ble noe hver og en av dem kunne være stolte av – og Elevforlaget gjorde det mulig.

Hva tenker dere er den pedagogiske gevinsten ved å bruke et slik opplegg?

– At Elevforlaget gjør det mulig for elevene å publisere tekst, slik at tekstene oppleves som ekte og levende, ikke bare er noe en lærer skal sette karakter på, er utrolig verdifullt. Dette fører igjen til økt motivasjon hos elevene, og de opplever er større ansvar, ikke bare for sine egne tekster, men for hele boka som et felles klasseprodukt. Det å kunne samarbeide om både tekst, bilder, layout og forside gjør klassa mer sammensveisa, ved at alle ønsker å yte sitt beste og bidra så godt de kan til at produktet blir best mulig, og i tillegg blir fag og fagbegreper enda mer relevant og nyttig i en konkret og autentisk bokutgivelse. Som lærer var det gøy og givende å følge prosessen, og elevene var ekstra lydhøre for tips og veiledning underveis.

Lærte ungdommene noe om opphavsrett i arbeidet med boka?

– Elevene ble veldig oppmerksomme på opphavsrett, noe de aller fleste ikke hadde vært bevisst på tidligere. De lærte om reglementet rundt opphavsrett helt konkret fra start og de fikk oppleve de strenge kravene på kroppen underveis i arbeidet.

 Bilde fra bokbadet i biblioteket på Rælingen videregående. Her ser vi Camilla Skorge (t.v) i samtale med en gruppe elever om deres tekster, mens Anne  T. Solbakken (t.h) følger med og gjør vurdering av muntlig framføring. Foto: Kjetil Nordengen

Bilde fra bokbadet i biblioteket på Rælingen videregående. Her ser vi Camilla Skorge (t.v) i samtale med en gruppe elever om deres tekster, mens Anne T. Solbakken (t.h) følger med og gjør vurdering av muntlig framføring. Foto: Kjetil Nordengen

Er det noe annet spesielt med deres prosjekt som dere vil fortelle om?

– Vi avslutta bokutgivelsen med et bokbad i skolens bibliotek. Her ble det anledning til å feire seg selv og hele klassa, samtidig som andre elever og ansatte på skolen fikk et innblikk i arbeidet deres. Det ble gode litterære samtaler, som viste at elevene evna å se likhetstrekk mellom litteratur og eget liv. At boka ble publisert gjorde alle disse tankene mer levende og konkrete.

Vil dere bruke Elevforlaget igjen til nye prosjekter seinere?

– Vi vil absolutt fortsette å bruke Elevforlaget videre, det fungerte veldig godt som en ramme og veiviser for fordypningsoppgaven – og sannsynligvis finner vi også andre prosjekter som fungerer godt med samme form.

Her kan du lese en sak fra Romerikes blad, som var tilstede på bokbadet.

Camilla og Anne har vært så vennlige å dele undervisningsopplegget sitt til glede og inspirasjon for andre lærere. Det finner du her.

 

Foto øverst: Kjetil Nordengen

Fem trinn til ferdig bok

Hvordan lage en bok i klasserommet? I Elevforlaget har vi laget en femtrinns prosess som veileder lærer og elever gjennom arbeidet med å lage og publisere en bok. I fem arbeidsoppdrag beskrives det praktiske arbeidet som må utføres for å komme ett steg nærmere målet.

I arbeidsoppdrag 1 skal prosjektet planlegges i klassen. Som lærer kan du velge å planlegge det meste på forhånd og ha et bestemt løp, eller du kan ta med elevene på diskusjon om hvordan arbeidet skal foregå.


skrive.png

I arbeidsoppdrag 2 skal tekstene skrives, revideres og ferdigstilles. La deg inspirere av Elevforlagets opplegg for skjønnlitteratur eller sakprosa, eller lag ditt eget opplegg.


I arbeidsoppdrag 3 skal elevene illustrere tekstene sine med fotografier, egne tegninger, eller andre illustrasjoner. Her skal Elevforlagets lærestoff bidra til å veilede elevene i temaer som opphavsrett og personvern, slik at bildebruken blir korrekt og relevant.


I arbeidsoppdrag 4 skal tekst og bilder til sammen bli til kapitler i en bok inne i arbeidsplattformen. Her finner du videoer som viser hvordan du gjør alle arbeidsoppgavene. Her bestemmer dere også forsiden til boka.


gjør mer.png

I arbeidsoppdrag 5 skal boken publiseres. Før det må innholdet kontrolleres og dobbeltsjekkes så det ikke bryter med regler for opphavsrett og personvern. Her kan elevene teste sine kunnskaper i en redaktøreksamen før boka publiseres i Elevforlagets bokhylle. Eller kanskje dere vil trykke papirbøker?

La elevene dine lage og publisere en bok. Sjekk ut Elevforlaget i dag!

 

 

Foto: Unsplash/Linda Henwood (CC0)