Om Elevforlaget

Elevforlaget er et samarbeid mellom Forleggerforeningen og de store skolebokforlagene, og drives i dag av TV2 Skole. Formålet med prosjektet er å øke bevisstheten om opphavsrett og gi norske elever kunnskap om arbeidet som ligger bak å lage bok.

 
 

Kopinor

Elevforlaget er i hovedsak finansiert med midler fra Kopinors formidlingsfond. En av Elevforlagets oppgaver er å bidra til å spre kunnskap om opphavsrett, som er Kopinors arbeidsområde. Her kan du lese en grundig artikkel om opphavsrett på Kopinors hjemmesider. Kopinor har også et nettsted rettet direkte mot lærere, som heter Fabelaktig formidling. Der kan du lese historier om god formidling fra skolen, forskning og kulturlivet.

Databehandleravtale

En del skoler og skoleeiere vil spørre etter en databehandleravtale, et dokument hvor Elevforlaget garanterer at vi ivaretar alle brukeres personvern, før de vil åpne tjenesten. De skoleeierne som etterspør en slik avtale, kan laste ned denne her, eller ta kontakt via kontaktskjemaet. I disse tilfellene vil skoleeierne beregne en behandlingstid på inntil et par uker.