Om nettstedet

Alt innhold på disse sidene er © Den norske forleggerforeningen.

Nettstedet er bygget med Squarespace-malen Bedford.

Foto der ikke annet angitt: John Petter Reinertsen eller CC0.

Teaser-video: Vetu.

Designelementer og fotomontasjer: Jone Fjellstad.

Samarbeidspartner trykking: 07 Media.