Arbeidsoppdrag utformeSkrive ikon

  • Plasser bilder der de passer best inn i teksten, og lag gjerne bildetekster.
  • Diskuter i klassen og kom fram til hva slags stil boken skal ha.
  • Diskuter i klassen og kom fram til hvilken forside dere vil bruke.
  • Last opp vinnerforsiden til arbeidsplattformen.