Spør alltid om lov?Personvern

Den andre siden av saken er at du også må respektere andres privatliv. Hvis du har tatt et bilde av noen eller filmet noen, må du spørre om lov før du legger det ut på nettet, akkurat slik andre ikke har lov til å bruke et bilde eller en video du er med i, uten at du sier det er greit. Dette gjelder også for både opplysninger i teksten og bilder du vil bruke i forbindelse med boka dere skal publisere med Elevforlaget. Det er veldig fint å ta bilder selv, men da må du sørge for at alle som er avbildet har gitt sin tillatelse til å bli avbildet.