Video

Det er viktig å planlegge bokprosjektet godt før dere setter i gang.

Planlegge

Det er viktig å planlegge bokprosjektet godt før dere setter i gang. Hva slags bok vil dere lage? Hvordan er fremdriftsplanen? Hva slags publikum skriver dere for? Skal dere bare publisere boka i elevforlagets bokhylle, eller vil dere gjøre mer ut av prosjektet?

Hvordan dere skal jobbe med boka, kommer an på hva slags type bok dere skal lage, hvem dere skal skrive boka for, og hvor mye tid dere setter av tilprosjektet. Skal alle skrive hver sin tekst eller skal dere jobbe sammen om tekstene? Dette er saker dere bør tenke over og ble enige om i klassen før dere setter igang med å skrive og finne bilder.

ghfhgf
Foto: Skjermdump Aftenpostens Facebookside

Lage en plan

Lag en framdriftsplan sammen i klassen. Når skal tekstene være ferdig skrevet? Hvor lang tid skal dere sette av til å finne bilder? Hvordan skal dere bestemme hva slags forside boka skal ha? Og ikke minst: når skal boka publiseres, og hvordan skal det foregå? Skal dere bare lage en ebok som dere kan dele på nett, eller vil dere prøve dere på noen av forslagene i lista under?

 • Arrangere slippfest. Inviter familie og venner til slippfest og bokbad når boka skal publiseres. Da kan det gå an å ha høytlesing fra boka, og hvis dere har trykt opp papireksemplarer av boka, kan disse selges her.
 • Trykk papirbok. Noen syns det er ekstra stas å lage en fysisk bok. Problemet er at det koster en del penger og medfører litt ekstraarbeid. Her kan dere lese mer om hvordan man kan trykke bøker.
 • Lage en elevbedrift. Ved å kombinere bokproduksjonen med bedriftstankegang, kan dere kanskje klare å finne en måte å finansiere trykking av bøker eller på annen måte tjene penger på eller få oppmerksomhet for bokprosjektet. Skal dere beholde alt selv, eller skal dere kanskje donere bort penger til et godt formål?
 • Kontakte avisa. Det er ikke så vanlig at en skoleklasse lager en egen bok, og derfor kan det hende at lokalavisa vil være interessert i å skrive en liten artikkel om prosjektet. Få noen i klassen til å lage et presseskriv, eller bare ring avisen.
 • Lage en bokblogg eller en Facebookside om boka. Slik kan dere skape oppmerksomhet rundt prosjektet.

Ansvar for det du publiserer

I Elevforlaget skriver du en tekst som skal publiseres i en ebok på nett. Derfor må du hele tiden ha i bakhodet at det du lager skal gjøres offentlig. Det er nemlig forskjell på det du lager på skolen, som bare læreren eller medelevene får se og det som publiseres på nett så alle kan se. På disse sidene vil du finne den informasjonen du trenger for å sørge for alt går riktig for seg.

 • For det første er det viktig at du ikke tar andres stoff og utgir det for å være ditt eget. Før du går i gang med å lage noe som skal publiseres, bør du lese teksten om opphavsrett.
 • For det andre er det viktig at du bruker godt nettvett i arbeidet med å finne gode kilder. Du må med andre ord utøve kildekritikk.
 • Det er også viktig å tenke over at det du publiserer ikke må inneholde sensitiv informasjon. Dessuten må du spørre om lov til å publisere bilder eller tekst som inneholder informasjon om noen andre. Her kan du lese om personvern.

Hvem skriver du for?

Uansett hva du skriver om, og om det er skjønnlitteratur eller sakprosa, er det viktig å være bevisst på hvem teksten skrives for, tekstens mottaker. Skriver du for jevnaldrende, for besteforeldregenerasjonen, for lokalpolitikerne eller for et allment publikum? Måten du skriver på vil påvirkes av hvem du har tenkt at skal lese det du skriver. For eksempel kan du regne med at lokalpolitikerne vet hvem som er rådmann i kommunen, men det er det ikke sikkert alle jevnaldrende eller foreldre vet.


Arbeidsoppdrag planleggePlanlegge

 1. Bestem hva slags type bok dere skal lage. Hvilken sjanger? Hva slags teksttyper? Skal dere skrive enkeltvis eller sammen?
 2. Bestem dere for hvem boka skrives for, hvem som er målgruppa. Skriv ned minst tre stikkord om hva dere bør passe på når dere skriver for nettopp disse mottakerne.
 3. Lag en fremdriftsplan.
 4. Avgjør om dere vil gjøre mer ut av bokprosjektet. I så fall, fordel ansvar for ulike arbeidsoppgaver.