Video

Når teksten skal publiseres, er det noen ting du må passe ekstra godt på.

Skrive

Uansett om du skriver skjønnlitteratur eller sakprosa er teksten det du bør bruke mest tid på når du skal bidra til klassens bok. Når teksten skal publiseres, er det noen ting du må passe ekstra godt på.

Skriving er en grunnleggende ferdighet som er viktig i alle skolefag. I norskfaget lærer du mye om ulike teksttyper, men alle fag har sine måter å skrive på.  Hva boken skal handle om, er også noe som avgjøres i samråd med læreren.

Hva slags tekst?

Først må dere avklare hva slags tekster dere skal lage. Er det en artikkelsamling, en eventyrbok eller en kokebok? Grovest sett kan vi dele tekster inn i to typer tekster: skjønnlitteratur og sakprosa. Alle tekster som er fri dikting, slik som eventyr, romaner, noveller og dikt, kalles skjønnlitteratur. Sakprosa, også kalt faglitteratur, er tekster som forholder seg til virkeligheten. Altså tekster der vi kan regne med at det som står der er sant. Slik som artikler, essay eller kronikker.

Skjønnlitteratur er det mest vanlig å jobbe med i språkfagene norsk og engelsk, men sakprosa brukes i alle skolefag. Det er to litt ulike måter å jobbe på. Velg den typen tekst du skal jobbe med:

Skrive skjønnlitteratur
Skrive sakprosa
Skrive sakprosa
Skrive sakprosa

Respons og revisjon

For hver gjennomlesning og omskrivning av en tekst, vil du og andre som gir respons oppdage noe i språket og innholdet i teksten som kan endres og forbedres.

Det er læreren som bestemmer om dere skal gi respons på hverandres tekster, være hverandres redaktør så og si. Det kan være både skummelt og veldig gøy både å gi og få respons, og det er ingen tvil om at det gjør at teksten blir bedre. Her kan du lese om hvordan du kan gi og få respons på en god måte, og hvordan du arbeider med å revidere teksten. 

Ferdigstille teksten

Etter at du har fått respons på teksten din, og før du ferdigstiller den, skal du på egenhånd sjekke at teksten:

 • Har en organiserende struktur, med innledning, hoveddel og avslutning.
 • Svarer på skriveoppdraget utlevert av lærer.
 • Har et hensiktsmessig språk tilpasset innhold, mottaker og formål.
 • Har feilfritt språk, god tekstbinding og gode formuleringer.
 • Anvender og oppgir kilder på tekst og bilder på en kildekritisk og redelig måte som ikke bryter med opphavsretten eller personvernet.

Arbeidsoppdrag skriveSkrive

Skrive sakprosa

 1. Lag en problemstilling. Prøv å formuler den som et spørsmål det faktisk går an å svare på.
 2. Skriv en disposisjon der du setter opp gangen i teksten din. Ta utgangspunkt i problemstillingen og prøv å sette opp hvilke temaer du vil ta for deg i hoveddelen, og i hvilken rekkefølge.
 3. Finn minst tre gode kilder du kan bruke i arbeidet med teksten din. Vær kildekritisk!
 4. Skriv ferdig førsteutkast og gjør teksten klar for respons.

Skrive skjønnlitteratur

 1. Sett deg grundig inn i skriveoppdraget du har fått utlevert av lærer og jobb fram ulike idéer i en idémyldring.
 2. Utarbeid en konkret skriveplan og handlingsgang.
 3. Skriv ferdig førsteutkast og gjør teksten klar for respons.

Respons, revisjon og ferdisgstilling

 1. Gi respons på medelevers tekst. Kom med minst tre konstruktive tilbakemeldinger som kan forbedre medelevens tekst.
 2. Revider teksten med bakgrunn i responsen fra lærer eller medelever.
 3. Gå gjennom alle punktene på revisjonslista og ferdigstill teksten.
 4. Logg deg inn og legg den ferdigstilte teksten inn i Elevforlagets arbeidsplattform.