Video

Alt skal dobbeltsjekkes og kontrolleres, og klassen må bestemme seg for hvordan publiseringen skal foregå.

Publisere

Det femte og siste arbeidsoppdraget er å publisere boka. Her skal alt dobbeltsjekkes og kontrolleres, og klassen må bestemme seg for hvordan publiseringen skal foregå.

Nå skal tekst og bilder være satt sammen til et ferdig produkt som kan publiseres som en bok. Å publisere betyr i utgi, og det er dette man trenger et forlag til. Når klassen nå utgjør sitt eget forlag, er alle ansvarlig for at det som utgis er klassens eget arbeid.

Før du publiserer

Før du gir ut bok, må du forsikre deg om at det stoffet du sier er ditt eget, faktisk er det. Hvis tekst eller bilder som brukes i boken, bryter med opphavsretten, er det straffbart. Dersom vi oppdager brudd på opphavsretten eller personvernet i en bok, blir den fjernet fra Elevforlagets nettsider. De tre artiklene om opphavsrett, personvern og kildekritikk dekker stoffet du bør beherske når du nå skal publisere ditt eget verk. Før du kan publisere ditt bidrag, skal du gjennomføre en publiseringstest og fylle du ut en egenerklæring som leveres til læreren. Disse får du utdelt av læreren.

Gi ut bok - og hva så?

Noen vil nok si at forlagets jobb begynner for fullt når forfatteren, illustratøren og designeren har gjort jobben sin. Vanligvis skal bøker selges, og forlaget er avhengig av å få oppmerksomhet rundt publikasjonen sin for at publikum skal vite at boka finnes, og om det er verdt å kjøpe den. Har din klasse lagt en plan for hvordan dere skal nå ut til leserne med boken? Skal den publiseres på Elevforlagets nettside? Vil dere arrangere en slippfest med høytlesning fra boka, eller kanskje trykke opp papirutgave av boka som dere kan selge til familie og venner? Å publisere hos Elevforlaget er gratis, men alt annet koster tid og penger, så slike ideer bør planlegges nøye før de kan bli noe av.


Arbeidsoppdrag publisereSkrive ikon

  • Les artikkelen om opphavsrett grundig.
  • Fyll ut publiserings-sjekklisten og lever den til læreren.
  • Eksporter bokfila.