Video

Du bestemmer selv om du vil sette opp kapitlene selv på forhånd, eller om du vil la elevene opprette sine egne kapitler.

Lage kapitler 

Neste video tar for seg hvordan du deler boka inn i kapitler, som også fungerer som gruppeinndeling i klassen.

Du bestemmer selv om du vil sette opp kapitlene selv på forhånd, eller om du vil la elevene opprette sine egne kapitler.