Video

I Elevforlaget skal klassen lage en ebok som skal publiseres på nett.

Elever under 15 år - samtykke for publisering

I Elevforlaget skal klassen lage en ebok som skal publiseres på nett. Elever over 15 år kan samtykke til slik publisering på egenhånd, mens yngre elever må ha samtykke fra foreldre (og samtykke selv) før noe de har skrevet kan publiseres. Mange skoler har rutiner for slik publisering slik at dette er avklart. Men om du er usikker, kan du laste ned et utkast til en slik samtykkeerklæring her.

Du kan også lese mer om hvordan du som lærer ivaretar elevenes personvern på Personvernskolen.