Video

Realfagene har sin egen tekstkultur, og derfor bør faglæreren være den som har hovedsansvaret for å utvikle skriving som grunnleggende ferdighet i realfagene.

Lærerressurs realfag

Realfagene har sin egen tekstkultur, og derfor bør faglæreren være den som har hovedsansvaret for å utvikle skriving som grunnleggende ferdighet i realfagene.

Vi har ikke laget en egen lærerressurs for realfag ennå. Det kommer, men inntil videre kan du kikke på Udirs sider om skriving i realfag.

Kompetansemål

Naturfag etter 10. klasse:

  • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
  • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
  • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene