Video

Elevene jobber med å sette sammen en sunn, god og enkel meny.

Tenåringsmat

Dette undervisningsopplegget egner seg godt for et tverrfaglig samarbeid mellom fagene mat og helse og norsk. Elevene jobber med å sette sammen en sunn, god og enkel meny. Teksten de skriver består av en beskrivelse, selve oppskriften og et fotografi av maten.

Oppgavetekst

«Lag en sunn og velsmakende meny. Lag måltidet. Skriv så en tekst der du både presenterer maten, framgangsmåten og reflekterer over næringsinnhold og hvordan maten påvirker helsen.»

Målgruppe

Boka kan skrives for jevnaldrende.

Læreplanmål

Følgende læreplanmål vil være relevante for dette opplegget.

Mat & helse

  • planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene
  • bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat informere andre om korleis matvanar kan påverke sjukdommar som heng saman med livsstil og kosthald
  • utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Norsk

  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig
  • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster