Video

Elevene jobber med fortellinger eller noveller for å skape en fremtidsvisjon av lokalmiljøet.

Fortellinger om fremtiden

Dette opplegget kan brukes tverrfaglig i samfunnsfag og norsk, eller holdes kun til norskfaget. Elevene jobber med fortellinger eller noveller for å skape en fremtidsvisjon av lokalmiljøet.

Oppgavetekst

«Se for deg bygda vår i framtiden. Hva er likt, og hva er annerledes? Skriv en novelle der handlingen foregår i 2025. Hold deg til sjangerkjennetegnene for novelle/fortelling».

eller:

«Ta utgangspunkt i livet i bygda vår. Skriv en fortellende tekst om hvordan det er å være ungdom her. Hold deg til sjangerkjennetegnene for novelle / fortelling.»

Målgruppe

Disse tekstene kan gjerne være skrevet for lokalpolitikere eller den generelle offentligheten.

Læreplanmål

Samfunnsfag:

  • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
  • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlinga

Norsk:

  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig
  • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster