Video

Elevene jobber med egentrening og skriver en tekst der de beskriver opplegget.

Kom i form på egenhånd

Elevene jobber med egentrening og skriver en tekst der de beskriver opplegget.

Oppgavetekst

«Lag et variert treningsopplegg som du gjennomfører. Skriv logg undervegs. Til slutt skriver du en tekst der du presenterer opplegget og dine erfaringer med det. Få fram hvordan de ulike aktivitetene påvirker kropp og helse»

Målgruppe

  • Yngre elever
  • Foreldre

Læreplan

Kroppsøving:

  • bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
  • forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

Norsk:

  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
  • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekste