Video

Dette opplegget egner seg som et tverrfaglig opplegg som dekker kompetansemål i både naturfag og norsk.

Norske fjell og daler

Dette opplegget egner seg som et tverrfaglig opplegg som dekker kompetansemål i både naturfag og norsk.

Kompetansemål

Naturfag etter 10. klasse:

  • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
  • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
  • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Norsk etter 10. klasse:

  • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst