Video

Elevene skriver en tekst om den kalde krigen basert på problemstillinger gitt av lærer.

Den kalde krigen

Elevene skriver en tekst om den kalde krigen basert på problemstillinger gitt av lærer.

Oppgave

Du skal skrive et bidrag til en tekstsamling om «den kalde krigen». Denne teksten vil bli publisert for andre elever i Elevforlagets bibliotek. Du må ta hensyn til at leserne av heftet er elever som ikke kan så mye om emnet fra før.

Du skal velge en av disse oppgavene:

 1. «Den kalde krigen»
  Velg ut et tema knyttet til «den kalde krigen» og skriv en fagartikkel.
 2. Kommunisme og kapitalisme
  Skriv en fagartikkel der du redegjør for hvordan ideologier som kommunisme og kapitalisme virket inn på det som skjedde i verden etter 2. verdenskrig.
 3. Våpenkappløpet og atomtrusselen
  Skriv en fagartikkel. Diskuter hvordan våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen økte konfliktsituasjon mellom øst og vest og hvilke følger dette fikk.

Læreplanmål

Kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag:

 • (...) å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema
 • (…) å følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon, medrekna personvern og opphavsrett