Video

I dette eksemplet har vi fokusert på skjønnlitteratur, men emnet egner seg godt også som tema for sakprosa.

«Tro»

Dette opplegge knytter seg til krle-faget, men kan gjerne kombineres med norsk, engelsk eller samfunnsfag. I dette eksemplet har vi fokusert på skjønnlitteratur, men emnet egner seg godt også som tema for sakprosa.

Oppgavetekst

Du skal bidra med en fortelling i en bok om religionens status blant ungdom i dagens norske samfunn. Den skal bidra til å skape større kulturell og religiøs toleranse blant dagens ungdom.

Velg en av disse oppgavene:

 • «Mitt nye land».
  Skriv en fortelling om en muslimsk flyktnings første møte med det norske samfunnet.
 • «Tro kan flytte fjell».
  Skriv en fortelling hvor tro og håp bidrar til å endre livene til en person eller gruppe mennesker.
 • «Derfor er jeg religiøs».
  La deg inspirere av overskriften og skriv en fortelling.

Målgruppe

Denne teksten vil bli publisert for andre elever i Elevforlagets bibliotek. Du må ta hensyn til at leserne er elever som ikke kan så mye om emnet fra før.

Læreplanmål

Kompetansemål i KRLE etter 10. trinn:

 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
 • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Kompetansemål i norsk etter 10. trinn:

 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri