Video

Om du lager et kunstverk, kan ikke andre bare bruke det som de vil uten din tillatelse eller tjene penger på det.

Opphavsrett

Om du lager et kunstverk, kan ikke andre bare bruke det som de vil uten din tillatelse eller tjene penger på det. Og når du skal finne bilder for å illustrere teksten din, kan du ikke bare ta det beste bildet du finner på nettet som passer. Fordi noen andre eier rettighetene til det.

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket,» står det i åndsverkloven. Men hva er et åndsverk, og hva er opphavsrett? Og hvordan unngår du å bryte loven?

OBS! Det er viktig å skille mellom reglene for hva som er lov til bruk i klasserommet og når noe skal utgis for publikum i en bok eller på nett. I undervisningen er man fritatt mange av disse reglene på grunn av kopinoravtalen. Men med en gang skolearbeidet skal publiseres, gjelder samme regler som i samfunnet ellers. Det er disse reglene vi skal snakke om her.

Opphavsrett og verk

Opphavsretten er til for å beskytte de som lager et verk, og gir dem rett til å bestemme hvem som kan bruke verket, og hvordan det skal brukes.

Et verk (også kalt et åndsverk), er alle typer kunst og litteratur, som for eksempel bøker, fotografier, malerier, videoer, foredrag, musikk eller dataprogram. Når noen lager et slikt verk, har de automatisk opphavsrett til verket. Den som har opphavsretten til et verk, kalles opphavsperson eller opphavsmann.

Opphavsretten begynner automatisk å virke med en gang verket er laget. Det øyeblikket du har skrevet et dikt eller tatt et bilde med mobilkameraet ditt, har du opphavsrett til det du har laget. Da kan ingen andre bruke det du har laget uten at du gir dem tillatelse til det.

Økonomiske og ideelle rettigheter

Denne retten skal sørge for at ingen kan tjene penger på eller misbruke et verk du har laget. Den består av økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter.

De økonomiske rettighetene:

  • enerett til å lage kopier
  • enerett til å framføre verket

De ideelle rettighetene:

  • rett til navngivelse
  • vern mot krenkende gjengivelse

De økonomiske rettighetene handler om retten til lage kopier (for eksempel av en bok) og retten til å framføre et verk (for eksempel av et skuespill). Ingen kan bruke et bilde du har tatt i en blogg eller en avis, uten din tillatelse. På samme måte er piratkopiering av musikk og filmer, kopiering uten at opphavspersonen har gitt samtykke, og dermed ulovlig.

De ideelle rettighetene handler om retten til navngivelse og vern mot krenkende bruk. Navngivelse betyr rett og slett at dersom noen bruker et verk du har laget, skal navnet ditt oppgis sammen med verket. I en avis vil du for eksempel alltid finne oppgitt hvem som har tatt et bilde og hvem som har skrevet teksten. I tillegg er verket sikret mot krenkende bruk, for eksempel at et musikkstykke blir brukt i en propagandafilm for nynazister.

Sitatretten

Opphavsretten betyr at du ikke kan gjengi hele verk. Men du har lov til å sitere verk, det vil si gjengi deler av det, så lenge du oppgir hvor du har det fra og gjengir det respektfullt (ikke krenkende). For eksempel kan du fint gjengi deler av en bok dersom du skal skrive en bokanmeldelse. I slike tilfeller er det viktig å oppgi kildene på en korrekt måte.

Hvordan finne bilder lovlig

Denne videoen fra nettstedet delrett.no, forklarer på en lett forståelig måte hvordan du kan finne bilder du kan bruke uten å spørre om lov.

Til diskusjon: Ulovlig bruk av bilde

En norsk fotograf hadde tatt et fint bilde av det norske flagget. Hun så seg lei på at bildet hennes ble brukt uten tillatelse og uten at hun fikk betalt for det. Derfor bestemte hun seg for å kreve inn penger fra en del idrettslag og andre som hadde lagt ut bildet hennes på sine nettsider uten tillatesle. Det ble en stor sak i avisene i 2016, og mange ble veldig sinte på henne fordi hun ville ha betalt for bildet sitt. Hva synes du? Saken kan du lese her.