Video

Når du henter inn informasjon fra ulike kilder, må du være kritisk til kildene du bruker.

Kildekritikk

Når du henter inn informasjon fra ulike kilder, må du være kritisk til kildene du bruker. Er stoffet til å stole på, og er det relevant for det du skriver om?

Når du henter stoff fra andre kilder, særlig på Internett, må du være klar over at du ikke kan stole på alt du leser eller hører, og ikke alt er like relevant for den typen tekst du skriver. En god huskeregel for å jobbe kritisk med kilder, er TONE, der

  • T står for troverdighet («kan jeg stole på det?»)
  • O står for objektivitet («er det nøytralt?»)
  • N står for nøyaktighet («er det presist nok?»
  • E står for egnethet. («passer det inn?»)

Før du leser videre om TONE, kan du se denne videoen fra TV2, der nyhetsanker og journalist Kjetil H. Dale snakker om hvorfor kildekritikk er så viktig.

Troverdighet

At en kilde er troverdig betyr at du kan stole på kilden. Hva slags kvalifikasjoner har kilden som gjør at hun eller han er riktig person å vise til? Er denne personen kjent som en fagperson? Representerer hun en organisasjon du kan stole på? Kan du finne samme informasjon hos andre kilder?

Det er særlig viktig å være kritisk til kilder på nettet. I TV, radio, aviser og bøker har stoffet gått gjennom en redaksjonell kontroll, og det øker troverdigheten. Men hvem som helst kan lage nettsteder som ser profesjonelle ut. Sjekk hvem som har laget nettsiden.

Objektivitet

At en kilde er objektiv betyr at den ikke er partisk, ensidig eller har som mål å påvirke eller overbevise. Du merker fort om kilden kun argumenterer for en side av en sak, eller om den virker overdrevet. Er hensikten med teksten å informere om alle sider av saken, eller det å selge noe eller å overtale deg om noe? Se etter interessekonflikter, det vil si at noen hos kilden kan tjene på at stoffet blir presentert på en bestemt måte.

Nøyaktighet

At en kilde er nøyaktig, betyr at informasjonen er oppdatert og at den inneholder alle viktige detaljer. Sjekk når informasjonen er publisert, og om stoffet er utdatert. Det som var sant i 1999, er ikke nødvendigvis sant i dag. Består informasjonen av faktaopplysninger eller meninger? Sjekk om informasjonen du finner kan bekreftes av andre kilder og om kilden oppgir sine egne kilder når den kommer med faktaopplysninger og statistikk.

Egnethet

At en kilde er egnet, betyr at den gir den informasjonen du trenger og at den er skrevet på et språk du forstår. Hva slags kilder du bør oppsøke, avhenger helt av typen informasjon du er ute etter. Trenger du faktaopplysninger og nøytrale beskrivelser kan for eksempel et leksikon på nett være et godt utgangspunkt. Men skal du skrive en argumenterende tekst, kan for eksempel avisenes debattsider eller en interesseorganisasjon være et fint sted å begynne.

Gjør en vurdering

Noen ganger er det veldig viktig å ha fakta på plass. Da må du sørge for å bruke kilder som er troverdige, objektive og nøyaktige. Men dersom du skal lage en tekst der du skal få frem ulike meninger om en sak, trenger de ikke å være objektive, men de må være egnet til å si noe om det du skriver om. Det viktigste er alltid å stoppe opp og gjøre en kritisk vurdering. Husk at det som virker for godt til å være sant, som regel ikke er sant!