Elevsider

Her kan klassen lage en bok av skolearbeidet og gi den ut for ekte lesere i elevforlagets bokhylle. hvert av de fem arbeidsoppdragene består av en kort tekst og konkrete oppgaver som må løses for å komme et skritt nærmere en ferdig bok.