Elevforlaget er et gratis undervisningsopplegg om skriving, publisering og opphavsrett der elevene får lage og gi ut sin egen ebok.