Arbeidsoppdrag skriveSkrive

Skrive sakprosa

 1. Lag en problemstilling. Prøv å formuler den som et spørsmål det faktisk går an å svare på.
 2. Skriv en disposisjon der du setter opp gangen i teksten din. Ta utgangspunkt i problemstillingen og prøv å sette opp hvilke temaer du vil ta for deg i hoveddelen, og i hvilken rekkefølge.
 3. Finn minst tre gode kilder du kan bruke i arbeidet med teksten din. Vær kildekritisk!
 4. Skriv ferdig førsteutkast og gjør teksten klar for respons.

Skrive skjønnlitteratur

 1. Sett deg grundig inn i skriveoppdraget du har fått utlevert av lærer og jobb fram ulike idéer i en idémyldring.
 2. Utarbeid en konkret skriveplan og handlingsgang.
 3. Skriv ferdig førsteutkast og gjør teksten klar for respons.

Respons, revisjon og ferdisgstilling

 1. Gi respons på medelevers tekst. Kom med minst tre konstruktive tilbakemeldinger som kan forbedre medelevens tekst.
 2. Revider teksten med bakgrunn i responsen fra lærer eller medelever.
 3. Gå gjennom alle punktene på revisjonslista og ferdigstill teksten.
 4. Logg deg inn og legg den ferdigstilte teksten inn i Elevforlagets arbeidsplattform.