Gjør en vurdering

Noen ganger er det veldig viktig å ha fakta på plass. Da må du sørge for å bruke kilder som er troverdige, objektive og nøyaktige. Men dersom du skal lage en tekst der du skal få frem ulike meninger om en sak, trenger de ikke å være objektive, men de må være egnet til å si noe om det du skriver om. Det viktigste er alltid å stoppe opp og gjøre en kritisk vurdering. Husk at det som virker for godt til å være sant, som regel ikke er sant!